Chứng chỉ FSC là gì? Nguyên tắc hoạt động và các loại FSC Certificate

Giá trị đích thực của rừng được công nhận trên toàn thế giới. Chứng chỉ FSC là chứng nhận giúp cải thiện việc quản lý rừng và chuyển đổi xu hướng phát triển rừng toàn cầu sang sử dụng bền vững, bảo tồn, phục hồi và tôn trọng tất cả.

Chứng chỉ FSC là gì?

FSC là viết tắt của từ Forest Stewardship Council nghĩa là Hội đồng quản lý rừng. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993. FSC cũng là tổ chức duy nhất được công nhận toàn cầu về phát triển các tiêu chuẩn chứng nhận về rừng.

FSC có 2 loại chứng nhận gồm:

 1. Chứng nhận quản lý rừng được cấp cho các công ty đang quản lý rừng rừng trồng, rừng tự nhiên và các công ty trong chuỗi cung ứng.
 2. Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm để chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại gỗ được cấp cho những công ty sử dụng các sản phẩm từ rừng.

Sứ mệnh của FSC là thúc đẩy việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội và hiệu quả kinh tế.

fsc là gì

10 nguyên tắc hoạt động của FSC

Để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của mình, FSC đã phát triển một bộ mười nguyên tắc và 70 tiêu chí áp dụng cho các khu rừng được FSC chứng nhận trên toàn thế giới. Các nguyên tắc bao gồm những điều sau:

Nguyên tắc số 1: Tuân thủ luật pháp

 • Tổ chức phải tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và các hiệp ước, công ước và thỏa thuận quốc tế được các quốc gia phê chuẩn.

Nguyên tắc số 2: Quyền của người lao động và điều kiện việc làm

 • Tổ chức phải duy trì hoặc nâng cao phúc lợi xã hội và kinh tế của người lao động.

Nguyên tắc số 3: Quyền của người bản địa

 • Tổ chức sẽ xác định và duy trì các quyền hợp pháp và tập quán của người bản địa về quyền sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai, lãnh thổ và tài nguyên bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý.

Nguyên tắc số 4: Quan hệ cộng đồng

 • Tổ chức sẽ đóng góp vào việc duy trì hoặc nâng cao phúc lợi xã hội và kinh tế của các cộng đồng địa phương.

Nguyên tắc số 5: Lợi ích từ rừng

 • Tổ chức phải quản lý hiệu quả nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của Đơn vị quản lý để duy trì hoặc nâng cao khả năng kinh tế lâu dài và phạm vi lợi ích về môi trường và xã hội.

Nguyên tắc số 6: Giá trị môi trường và tác động

 • Tổ chức phải duy trì, bảo tồn và / hoặc phục hồi các dịch vụ hệ sinh thái và các giá trị môi trường của Đơn vị quản lý, đồng thời phải tránh, sửa đổi hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Nguyên tắc số 7: Lập kế hoạch quản lý

 • Tổ chức phải có một kế hoạch quản lý phù hợp với các chính sách và mục tiêu của mình và tương ứng với quy mô, cường độ và rủi ro trong các hoạt động quản lý của mình.
 • Kế hoạch quản lý phải được thực hiện và cập nhật dựa trên thông tin giám sát để thúc đẩy quản lý thích ứng. Lập kế hoạch và tài liệu thủ tục liên quan phải đủ để hướng dẫn nhân viên, thông báo cho các bên liên quan bị ảnh hưởng và các bên liên quan quan tâm và để giải thích cho các quyết định quản lý.

Nguyên tắc số 8: Giám sát và đánh giá

 • Tổ chức phải chứng minh rằng tiến độ đạt được các mục tiêu, các tác động của hoạt động quản lý và điều kiện của Đơn vị quản lý, được theo dõi và đánh giá tương ứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động để thực hiện quản lý thích ứng.

Nguyên tắc số 9: Giá trị bảo tồn cao

 • Tổ chức phải duy trì và / hoặc nâng cao các giá trị bảo tồn cao trong Đơn vị quản lý thông qua việc áp dụng phương pháp phòng ngừa.

Nguyên tắc số 10: Thực hiện các hoạt động quản lý

 • Các hoạt động quản lý Tổ chức thực hiện cho Đơn vị quản lý phải được lựa chọn và thực hiện phù hợp với các mục tiêu và chính sách kinh tế, môi trường và xã hội của Tổ chức, đồng thời tuân thủ các Nguyên tắc và Tiêu chí chung.

Các loại chứng chỉ FSC

Hiện tại, FSC đang phát hành 3 loại chứng chỉ là:

 1. FSC Forest Management Certificate (FSC-FM Certificate): Chứng nhận Quản lý rừng được cấp cho một hoặc nhiều khu rừng xác định. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của FSC.
 2. FSC-Chain of Custody Certificate (FSC-CoC Certificate): Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm được cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ có nguồn gốc được chứng nhận.
 3. FSC-Chain of Custody/Control Wood Certificate (FSC-CoC/CW Certificate): Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm/Đánh giá nguồn gốc gỗ có kiểm soát.

Các chứng chỉ FSC certificate sẽ có giá trị trong vòng 5 năm. Trong 5 năm này, sẽ có 4 lần FSC giám sát và đánh giá lại sự tuân thủ của các tổ chức với các tiêu chuẩn được đưa ra.

Tính đến năm 2019 sau 25 năm hoạt động quản lý rừng bền vững, FSC đã chứng nhận cho hơn 199 triệu ha rừng và hơn 37.000 chứng chỉ FSC – CoC.

Bài viết liên quan:

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *