wrhc2018 banner

Kính gửi mọi người

Rất hân hạnh thông báo Hội nghị Sức khỏe Nông thôn Thế giới WONCA lần thứ 15 (WRHC 2018) sẽ được tổ chức tại New Delhi từ ngày 26 – 29 tháng 4 năm 2018. Đây là một sự kiện quốc tế sẽ chứng kiến các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới truyền cảm hứng và trao đổi ý tưởng mới nhất. Sự phát triển và thách thức trong vấn đề gia đình nông thôn và sức khỏe từ xa và nông thôn nói chung.

Kính gửi mọi người,

Thật hân hạnh khi công bố Hội nghị Sức khỏe Nông thôn Thế giới WONCA lần thứ 17 (WRHC 2020) sẽ được tổ chức tại Dhaka từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2020. Đây là một sự kiện quốc tế sẽ chứng kiến các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới truyền cảm hứng và trao đổi ý tưởng về những phát triển và thách thức mới nhất trong thực hành gia đình nông thôn và sức khỏe từ xa và nông thôn nói chung.

Xem ngay tại: www.wrhc2020.com