wrhc2018 banner

Kính gửi mọi người

  • Rất hân hạnh thông báo Hội nghị WRHC lần thứ 15 (WRHC 2018) được tổ chức tại New Delhi từ ngày 26 – 29 tháng 4 năm 2018. Đây là một sự kiện quốc tế sẽ chứng kiến các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới truyền cảm hứng và trao đổi ý tưởng mới nhất. Sự phát triển và thách thức trong vấn đề gia đình nông thôn và sức khỏe từ xa nói chung.

  • Hội nghị WRHC lần thứ 16 (WRHC 2019) của WONCA diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm 2019 tại Albuquerque, New Mexico.
  • Hội nghị WRHC lần thứ 17 (WRHC 2020) được tổ chức tại Dhaka từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2020.
  • Hội nghị WRHC lần thứ 18 (WRHC 2021) được tổ chức tại Kampala, Uganda từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021.
  • Hội nghị WRHC lần thứ 19 (WRHC 2022) sẽ được tổ chức tại đại học Limerick, Ireland từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Phong thủy

Văn học

Tin tức